Brief van de bisschop


Link naar vimeo
Na alle schandalen rondom de katholieke kerk heeft mijn vriendin zich uitgeschreven bij de katholieke kerk. Er zijn een 5 tal brieven nodig geweest om dat voor elkaar te krijgen. De laatste brief heb ik gebruikt als thema van deze audio visual.

Tekst audio visual:
Uw schrijven heeft mij zoals u wellicht kunt begrijpen pijnlijk getroffen. Ik kan niet anders dan aannemen, dat u door allerlei ontwikkelingen en – waarschijnlijk meer nog – door de recente berichtgevingen tot het besluit bent gekomen u niet langer als rooms-katholiek te beschouwen. Als Katholieke Kerk in ons land zijn wij de laatste maanden geconfronteerd met schrijnende verhalen van mensen die als kind seksueel misbruikt zijn door priesters, religieuzen en andere medewerkers van de Kerk, vooral in de internaten tussen 1945 en 1980. Het doet pijn dat er onder priesters en religieuzen wier roeping het nu juist was om door hun voorbeeldige leven anderen tot God te brengen en hen te hoeden en te beschermen, een aantal is geweest dat het vertrouwen van kwetsbare minderjarigen heeft beschaamd. Het gaat in de overgrote meerderheid van de gevallen om misbruik uit het verleden, al weten wij dat de wonden daarvan nog steeds worden gevoeld.Deze pijn dragen wij allen.  Ik wil u vragen u nader te bezinnen en uw besluit nog eens in heroverweging te nemen en dat u het bespreekt met een werkelijke ‘kenner’ van het katholieke geloof en de Kerk. Met name zou ik u toch nog eens willen verwijzen naar uw pastoor of naar een andere priester. Zij staan zoals u wellicht al eerder heeft mogen ervaren zeker open voor wat u vindt en voelt.Zou u toch bij uw besluit blijven, dan moet ik van u vragen dit mee te delen aan de pastoor van de Baarlose parochie waarin u gedoopt bent. Alleen daar kan de bedoelde ‘uitschrijving’ gebeuren.Wij bidden dat Gods Geest van wijsheid en moed ons mag helpen in de verantwoordelijkheid en zorg die wij dragen.
Frans Wiertz, bisschop van Roermond

Leave a Reply

Your email address will not be published.